Blog

Let NP2021

Nakon svih uspona i padova, ovakvih i onakvih saradnika, klijenata i situacija što je sve sastavni deo posla, u krajnje nesvakidašnjoj godini, na red je konačno došla i reorganizacija ne samo matičnog websajta već i cele NPlanete. Sa novim vizuelnim indetitetom, strukturom, uslugama, pristupom i stavom. Sa novom filozofijom koja se ipak dosta naslanja na dosadašnju dobru praksu ali…

Top